Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Διαδημοτικό Δiκτυο Υγείας


Δίκτυο Πρόληψης για όλους
 
H δραστηριότητα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας αναπτύχθηκε σαν απάντηση στην πολυπλοκότητα της λειτουργίας των Δομών Υγείας (ιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές, ψυχολογικές) στα πλαίσια των Ο.Τ.Α. καθώς και στην έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης της υγείας διαμέσου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
Η λειτουργία του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας βασίζεται στη συμμετοχή των εκπροσώπων των Δήμων, σε όλα τα κοινά προγράμματα που υλοποιούνται.
 
Το 2008 ο Δήμος Σταυρούπολης εντάχθηκε ως μέλος αυτού του πανελλαδικού Δικτύου  Υγείας των ΟΤΑ  με  σκοπό την  απολαβή από τους κατοίκους - πολίτες του σημαντικών οφελειών και προνομίων.
 
Τα οφέλη για το Δήμο μας από τη συμμετοχή του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας:
 
1. Ο Δήμος μας  ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη της υγείας, για την οποία, στη χώρα μας, δεν υπάρχει καμία άλλη θεσμική κατοχύρωση. Πρόσφατα, το Υπουργείο Υγείας, παίρνει πρωτοβουλία για μια θεσμική πρόβλεψη που θα ενισχύει τον ρόλο του Διαδημοτικού Δικτύου στα προγράμματα Πρόληψης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Ο Δήμος μας  συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές πρωτοβουλίες για τη Πρόληψη που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της σωματικής και της ψυχικής υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.
3. Ο Δήμος μας  συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που του αντιστοιχούν και θα λαμβάνει αναλογικά, μερίδιο από τις εγκρινόμενες επιχορηγήσεις.
4. Ο Δήμος μας  μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
5. Ο Δήμος μας μπορεί να παραλαμβάνει έτοιμα, προτυποποιημένα προγράμματα ή εκδηλώσεις που αφορούν στη πρόληψη της υγείας και να τα υλοποιεί σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του.
6. Ο Δήμος μας μπορεί να ζητά στήριξη από το Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση και τη χορηγία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει και που έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον.
7. Ο Δήμος μας μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας.
8. Ο Δήμος μας συμμετέχει στην εφημερίδα του Διαδημοτικού Δικτύου «Δήμων Υγεία» και προβάλει τις δράσεις του σε όλους τους Δήμους μέλη του Δικτύου.
9. Ο Δήμος μας συμμετέχει στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου όπου προσέρχεται όλη η πολιτική ηγεσία της χώρας καθώς και ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία (μέσα και από την ευρεία κάλυψη των ΜΜΕ) για προβολή των προγραμμάτων των Δήμων μελών στη διάρκεια του έτους.
 

  
 
  Η Περιοχή
Άγρια άλογα
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης