Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Απορρίμματα


Πολλές περιοχές του Δήμου Σταυρούπολης χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται ως χώροι υποδοχής διαφόρου είδους απορριμμάτων (οικιακών, ζώων, οικοδομικών κλπ) χωρίς καμιά έγκριση. Υπάρχουν επτά (7) βασικές περιοχές με σημαντικό όγκο απορριμμάτων και πολλές άλλες μικρότερες, διάσπαρτες και ανεξέλεγκτες με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα στην υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών, στην υποβάθμιση της αισθητικής της περιοχής και περιβαλλοντολογικά προβλήματα.
 
Οι περισσότερες απ’ αυτές τις ανεξέλεγκτες αποθέσεις είναι κατά μήκος του ποταμού Νέστου, στα ρέματα της περιοχής, κατά μήκος οδών και σε διάφορους άλλους χώρους πολύ πλησίον των οικισμών της περιοχής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία εστιών μόλυνσης και στο ίδιο το ποτάμι με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων, της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής και ακόμη – ακόμη και της θαλάσσιας ζωής όπου καταλήγει ο Νέστος. Το Δέλτα του Νέστου ποταμού έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη ζώνη και το οικοσύστημα του πρέπει να προστατευθεί. 
 
Σκοπός της Δημοτικής αρχής είναι η συλλογή όλων αυτών των απορριμμάτων σε χώρους συγκέντρωσης επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές, με μηχανικά μέσα και όπου απαιτηθεί τοπικά ακόμη και χειρονακτικά. Στη συνέχεια οι σωροί αυτοί να φορτώνονται σε αυτοκίνητα και να οδηγούνται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Ξάνθης (ΧΥΤΑ).
 
Καθαρίζοντας τις παραπάνω εστίες μόλυνσης βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, προστατεύεται η υγεία τους, προστατεύεται η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής, τα νερά του Νέστου ποταμού και το οικοσύστημα του.
 
   
 
  Η Περιοχή
Το γεφύρι στο 18χλμ Ξάνθης-Σταυρούπολης
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης